Per què gaudir de la teva energia solar només de dia?

Maximitza el teu estalvi amb bateries

Vols aconseguir una autonomía superior al 90%?

Vols aprofitar tot l’excedent que generi el teu sistema solar sense regalar energía a la Distribuidora?

Vols disposar d’un equip Intel·ligent que et contoli les càrregues i et permeti carregar amb els excedents de solar i també quan l’energía de la xarxa és més barata?

Els sistemes d'emmagatzematge d'energia, ofereixen tots aquests beneficis, especialment quan s'utilitzen en combinació amb sistemes d'energia solar fotovoltaica o altres fonts d'energia renovable

Col·laborar amb els millors partners tecnològics fabricants de bateries és una de les Claus de l’èxit