EDFICI DE VIDRE. MATARÓ

Instal·lació de 25Kw de potencia d’autoconsum elèctric amb batería SONNEN de 11KW per aprofitant al màxim la producció i minimitzant l’excedent.

Estructura d’alumini inclinada, collada sobre blocs de formigó fets in situ, per garantir la resistència del conjunt sense haver de patir per la força del vent.